previous arrow
next arrow
Slider

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม2564
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 208 ครั้ง 7ก.ย.64
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นผู้ปฎิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
โดย Admin เข้าชม 204 ครั้ง 18ก.ค.64
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภาค ค ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
โดย Admin เข้าชม 204 ครั้ง 17ก.ค.64
 
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯนักวิชาการคอมพิวเตอร์
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 201 ครั้ง 13ก.ค.64
 
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564
โดย Admin เข้าชม 206 ครั้ง 5ก.ค.64
 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 202 ครั้ง 29มิ.ย.64
 
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓(เพิ่มเติม)
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 211 ครั้ง 10มิ.ย.64
 
กิจกรรมณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 217 ครั้ง 10มิ.ย.64
 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 200 ครั้ง 4มิ.ย.64
 
ประกาศแจ้งการคืนเงินประกันสัญญา โรงเรียนบ้านบางปาน (ผู้รับจ้าง นางสาวภัทรพร แก้งแพง)
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 205 ครั้ง 2มิ.ย.64
 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2564
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 205 ครั้ง 7พ.ค.64
 
---ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด---

พิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่และพิจารณางบประมาณเงินเหลือจ่าย
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 9 ครั้ง 17ก.ย.64
 
มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 7 ครั้ง 16ก.ย.64
 
การประกวดโครงงาน และ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ระดับชั้น ม.1 - 3
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 230 ครั้ง 14ก.ย.64
 
ประชุมหลักสูตรต้านทุจริต
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 211 ครั้ง 14ก.ย.64
 
ประชุมคณะทำงานดำเนินการวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [Hacked By BR1N@n0]
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 209 ครั้ง 6ก.ย.64
 
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 196 ครั้ง 30ก.ค.64
 
พิธีมอบทุนฯ เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 204 ครั้ง 20ก.ค.64
 
เปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยฯ
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 196 ครั้ง 16ก.ค.64
 
ประชุมกำหนดแนวทางและติดตาม ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด OIT
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 204 ครั้ง 13ก.ค.64
 
การอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี 2564 ระยะที่ 1
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 198 ครั้ง 12ก.ค.64
 
ร่วมบันทึกเทปฯ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 207 ครั้ง 12ก.ค.64
 
---กิจกรรมทั้งหมด---

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 202 ครั้ง 15ก.ย.64
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัางจัดทำโล่รางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 199 ครั้ง 15ก.ย.64
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายจุดเช็คอิน สำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 202 ครั้ง 14ก.ย.64
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (เพิ่มเติม) สำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 209 ครั้ง 10ก.ย.64
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน รูปแบบ IC3 และ IC4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 202 ครั้ง 6ก.ย.64
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 199 ครั้ง 3ก.ย.64
 
"ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ สำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง"
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 198 ครั้ง 31ส.ค.64
 
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้องอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน รูปแบบ IC3, IC4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 205 ครั้ง 25ส.ค.64
 
---ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด---

องค์ความรู้ภัยคุกคาม
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 201 ครั้ง 6ก.ย.64
 
พัฒนาตนเองด้วยระบบ online
โดย พัฒนาครูและบุคลากร เข้าชม 1879 ครั้ง 11ส.ค.63
 
ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 302 ครั้ง 9ก.ค.63
 
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 3191 ครั้ง 9ก.ค.63
 
พัฒนาตนเองด้วยระบบ online
โดย พัฒนาครูและบุคลากร เข้าชม 273 ครั้ง 18มิ.ย.63
 
รายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย นิเทศ เข้าชม 257 ครั้ง 19ก.พ.63
 
คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
โดย นิเทศ เข้าชม 275 ครั้ง 19ก.พ.63
 
สรุปผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช2546 ประจำปีการศึกษา2560 (สมบูรณ์)
โดย นิเทศ เข้าชม 380 ครั้ง 7ก.ค.62
 
สรุปผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช2546 ประจำปีการศึกษา2559(สมบูรณ์)
โดย นิเทศ เข้าชม 285 ครั้ง 7ก.ค.62
 
การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
โดย นิเทศ เข้าชม 230 ครั้ง 17เม.ย.62
 
 
     
ข่าวสาร/กิจกรรม ของโรงเรียนในสังกัด
 
คลังข้อสอบ
 
 
 
e-Budget ระบบ CCT ระบบรายงานการรับนักเรียน ระบบ SET
 
CATAS System DMC63 SchoolMIS ระบบ EMIS B-OBEC G-Code
 

 
 
ลิงก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
> ศธจ.สุราษฎร์ธานี > กระทรวงศึกษาธิการ
> สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 > สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
> สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 > สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำกัด
> สพม.11    
       
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
    ขณะนี้ 0 คน
    วันนี้ 84 คน
    เดือนนี้ 6366 คน
    ปีนี้ 78020 คน
    ทั้งหมด 178429 คน
       

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
ม.1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
0 7736 1658      โทรสาร. 0 7736 1658
surat3_office@surat3.go.th
   
   
 
 
   
Copyright © 2019 Suratthani Primary Educational Service Area Office 3 All rights reserved.
นโยบายเว็บไซต์  |  นโยบายความเป็นส่วนตัว  |  การปฎิเสธความรับผิด