สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต3

กิจกรรมทั้งหมด
พุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 25/2563
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 71 ครั้ง 8ก.ค.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมบูรณาการ การประเมินสัมฤทธิผลฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 90 ครั้ง 3ก.ค.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 86 ครั้ง 3ก.ค.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 97 ครั้ง 2ก.ค.63
 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ COVID-19
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 90 ครั้ง 2ก.ค.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมต้อนรับนักวิชาการพัสดุ
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 97 ครั้ง 2ก.ค.63
 
พบปะ และกล่าวให้โอวาทข้าราชการครูบรรจุใหม่
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 101 ครั้ง 2ก.ค.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 24/2563
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 78 ครั้ง 1ก.ค.63
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จัดสอบเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 237 ครั้ง 27มิ.ย.63
 
พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 23/2563
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 76 ครั้ง 24มิ.ย.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ประชุม ก.ต.ป.น.
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 74 ครั้ง 23มิ.ย.63
 
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ สร้างข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน รุ่นที่ 2 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 76 ครั้ง 22มิ.ย.63
 
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ สร้างข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 69 ครั้ง 18มิ.ย.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการ ตามมาตรการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 61 ครั้ง 17มิ.ย.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 22/2563
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 60 ครั้ง 17มิ.ย.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการ ตามมาตรการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 59 ครั้ง 16มิ.ย.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ประชุมคณะทำงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ITA Online
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 52 ครั้ง 16มิ.ย.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการ ตามมาตรการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 51 ครั้ง 15มิ.ย.63
 
สพป.สุราษฎร์ 3 พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานฯ
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 40 ครั้ง 11มิ.ย.63
 
สพป.สุราษฎร์ 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 21/2563
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 50 ครั้ง 10มิ.ย.63
 
ประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 168 ครั้ง 4มิ.ย.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
โดย  เข้าชม 216 ครั้ง 9มี.ค.63
 
ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ท่านรองมนูญ รักดี
โดย  เข้าชม 178 ครั้ง 2มี.ค.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จัดประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับตำแหน่งใหม่
โดย  เข้าชม 310 ครั้ง 26ก.พ.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่
โดย  เข้าชม 211 ครั้ง 24ก.พ.63
 
ผอ.สพป.สฎ.3 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
โดย  เข้าชม 174 ครั้ง 20ก.พ.63
 
สพป.สุราษฎร์3 ร่วมวางหรีดแสดงความไว้อาลัย และเคารพศพ
โดย  เข้าชม 168 ครั้ง 12ก.พ.63
 
ประชุมพิจารณาโครงการเข้าแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดย  เข้าชม 153 ครั้ง 12ก.พ.63
 
พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 6/2563
โดย  เข้าชม 153 ครั้ง 12ก.พ.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จัดประชุมชี้แจงการลงบันทึกข้อมูลในระบบ nispa
โดย  เข้าชม 196 ครั้ง 11ก.พ.63
 
ประชุมคณะกรรมการบริหาร RT/NT ระดับศูนย์สอบ
โดย  เข้าชม 141 ครั้ง 7ก.พ.63
 
พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 5/2563
โดย  เข้าชม 93 ครั้ง 5ก.พ.63
 
จัดทำแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
โดย  เข้าชม 85 ครั้ง 4ก.พ.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
โดย  เข้าชม 97 ครั้ง 3ก.พ.63
 
ประชุมสรุปผลการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64
โดย  เข้าชม 94 ครั้ง 31ม.ค.63
 
สพป.สฎ.3 ตรวจเยี่ยมและเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยโรงเรียน
โดย  เข้าชม 87 ครั้ง 23ม.ค.63
 
ร่วมวางหรีดแสดงความเสียใจและเคารพศพ
โดย  เข้าชม 80 ครั้ง 22ม.ค.63
 
พุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 3/2563
โดย  เข้าชม 89 ครั้ง 22ม.ค.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET)
โดย  เข้าชม 107 ครั้ง 20ม.ค.63
 
ประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563
โดย  เข้าชม 89 ครั้ง 20ธ.ค.62
 
ประชุมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 62
โดย  เข้าชม 89 ครั้ง 20ธ.ค.62
 
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ตรวจสอบข้อมูล และพิจารณาเรียงลำดับคำขอตั้งงบประมาณ 2564
โดย  เข้าชม 98 ครั้ง 19ธ.ค.62
 
ประชุมแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดย  เข้าชม 91 ครั้ง 19ธ.ค.62
 
การนำบอร์ดเพื่อการศึกษา Micro : bit ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
โดย  เข้าชม 99 ครั้ง 19ธ.ค.62
 
ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณประจำปี 2564
โดย  เข้าชม 107 ครั้ง 18ธ.ค.62
 
รายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่49/2562
โดย  เข้าชม 92 ครั้ง 18ธ.ค.62
 
ร่วมวางหรีดแสดงความเสียใจและเคารพศพ
โดย  เข้าชม 81 ครั้ง 18ธ.ค.62
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2
โดย นโยบายและแผน เข้าชม 140 ครั้ง 25พ.ย.62
 
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและประธาน/เลขานุการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
โดย  เข้าชม 86 ครั้ง 22พ.ย.62
 
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนเนียง
โดย  เข้าชม 89 ครั้ง 22พ.ย.62
 
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนศรี
โดย  เข้าชม 94 ครั้ง 22พ.ย.62
 
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนมหาชัย
โดย  เข้าชม 80 ครั้ง 22พ.ย.62
 
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนพรุพรี
โดย  เข้าชม 94 ครั้ง 22พ.ย.62
 
สพป.สุราษฎร์3 เข้าร่วมประชุม การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษา
โดย  เข้าชม 95 ครั้ง 21พ.ย.62
 
ประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563
โดย  เข้าชม 95 ครั้ง 21พ.ย.62
 
รับฟังคำชี้แจงการดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โดย  เข้าชม 99 ครั้ง 19พ.ย.62
 
ประชุมขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 5,6,7 (ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน)
โดย  เข้าชม 96 ครั้ง 18พ.ย.62
 
พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 44/2562
โดย  เข้าชม 102 ครั้ง 13พ.ย.62
 
ประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64
โดย  เข้าชม 90 ครั้ง 13พ.ย.62
 
ร่วมวางหรีดแสดงความเสียใจ
โดย  เข้าชม 90 ครั้ง 12พ.ย.62
 
ร่วมจิบน้ำชากาแฟ สนทนากับผู้บริหารสถานศึกษา
โดย  เข้าชม 103 ครั้ง 12พ.ย.62
 
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านลานเข้
โดย  เข้าชม 91 ครั้ง 12พ.ย.62
 
ร่วมวางหรีดแสดงความเสียใจ
โดย  เข้าชม 95 ครั้ง 12พ.ย.62
 
ประชุมปฎิบัติการติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานฯ
โดย  เข้าชม 89 ครั้ง 5พ.ย.62
 
ร่วมวางหรีดแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของนายวารี มูลลักษณ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองโร
โดย  เข้าชม 103 ครั้ง 4พ.ย.62
 
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สพป.สุราษฎร์ธานีเขต3
โดย  เข้าชม 82 ครั้ง 4พ.ย.62
 
ประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือฌาปนกิจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย  เข้าชม 96 ครั้ง 1พ.ย.62
 
พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 42/2562
โดย  เข้าชม 104 ครั้ง 1พ.ย.62
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดย  เข้าชม 97 ครั้ง 29ต.ค.62
 
รวมพลังคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษา และแนวคิดการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ
โดย  เข้าชม 90 ครั้ง 28ต.ค.62
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม สพป.สุราษฏร์ธานี 3
โดย อำนวยการ เข้าชม 98 ครั้ง 11ก.ค.62
 
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
โดย อำนวยการ เข้าชม 93 ครั้ง 10ก.ค.62
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 2562
โดย กฎหมาย เข้าชม 121 ครั้ง 10ก.ค.62
 
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารสป.สุราษฎร์ธานี 3
โดย กฎหมาย เข้าชม 123 ครั้ง 10ก.ค.62
 
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการต่างๆของหน่วยงาน
โดย กฎหมาย เข้าชม 115 ครั้ง 10ก.ค.62
 
กิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 285 ครั้ง 25มิ.ย.62
 
ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัด
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 135 ครั้ง 25มิ.ย.62
 
ร่วมพิธีวันพระราชสมภพสมเด็จพระราชินี รัชกาลที่ 10
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 149 ครั้ง 25มิ.ย.62
 
ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ได้รับรางวัลผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย อันดับ 1 ประเภทผลงานดีเด่น
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 126 ครั้ง 21มิ.ย.62
 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา
โดย พัฒนาครูและบุคลากร เข้าชม 143 ครั้ง 10เม.ย.62
 
โครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ 3โมเดล
โดย นโยบายและแผน เข้าชม 529 ครั้ง 3ก.ย.61
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
โดย Admin เข้าชม 108 ครั้ง 13ส.ค.61