สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต3

กิจกรรมทั้งหมด
พิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่และพิจารณางบประมาณเงินเหลือจ่าย
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 9 ครั้ง 17ก.ย.64
 
มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 7 ครั้ง 16ก.ย.64
 
การประกวดโครงงาน และ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ระดับชั้น ม.1 - 3
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 229 ครั้ง 14ก.ย.64
 
ประชุมหลักสูตรต้านทุจริต
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 211 ครั้ง 14ก.ย.64
 
ประชุมคณะทำงานดำเนินการวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [Hacked By BR1N@n0]
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 208 ครั้ง 6ก.ย.64
 
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 196 ครั้ง 30ก.ค.64
 
พิธีมอบทุนฯ เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 204 ครั้ง 20ก.ค.64
 
เปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยฯ
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 196 ครั้ง 16ก.ค.64
 
ประชุมกำหนดแนวทางและติดตาม ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด OIT
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 204 ครั้ง 13ก.ค.64
 
การอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี 2564 ระยะที่ 1
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 198 ครั้ง 12ก.ค.64
 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
ม.1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
0 7736 1658      โทรสาร. 0 7736 1658
surat3_office@surat3.go.th
   
   
 
 
   
Copyright © 2019 Suratthani Primary Educational Service Area Office 3 All rights reserved.
นโยบายเว็บไซต์  |  นโยบายความเป็นส่วนตัว  |  การปฎิเสธความรับผิด