พิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่และพิจารณางบประมาณเงินเหลือจ่าย
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 442 ครั้ง 17ก.ย.64
 
มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 444 ครั้ง 16ก.ย.64
 
การประกวดโครงงาน และ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ระดับชั้น ม.1 - 3
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 442 ครั้ง 14ก.ย.64
 
ประชุมหลักสูตรต้านทุจริต
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 442 ครั้ง 14ก.ย.64
 
ประชุมคณะทำงานดำเนินการวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [Hacked By BR1N@n0]
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 442 ครั้ง 6ก.ย.64
 
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 442 ครั้ง 30ก.ค.64
 
พิธีมอบทุนฯ เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 444 ครั้ง 20ก.ค.64
 
เปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยฯ
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 443 ครั้ง 16ก.ค.64
 
ประชุมกำหนดแนวทางและติดตาม ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด OIT
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 443 ครั้ง 13ก.ค.64
 
การอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี 2564 ระยะที่ 1
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 444 ครั้ง 12ก.ค.64
 
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภานักเรียน และประชาธิปไตยในโรงเรียน
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 442 ครั้ง 2ก.ย.64
 
ประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 442 ครั้ง 23ส.ค.64
 
รับมอบถุงยังชีพ ผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 442 ครั้ง 11ส.ค.64
 
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 442 ครั้ง 30ก.ค.64
 
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯนักวิชาการคอมพิวเตอร์
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 444 ครั้ง 13ก.ค.64
 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 445 ครั้ง 29มิ.ย.64
 
ประชุมการจัดทำ(ร่าง)แผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 442 ครั้ง 25มิ.ย.64
 
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓(เพิ่มเติม)
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 443 ครั้ง 10มิ.ย.64
 
กิจกรรมณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 443 ครั้ง 10มิ.ย.64
 
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 442 ครั้ง 5เม.ย.64
 
ภารกิจ หน้าที่