ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 119 ครั้ง 30ก.ค.64
 
พิธีมอบทุนฯ เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 122 ครั้ง 20ก.ค.64
 
เปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยฯ
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 121 ครั้ง 16ก.ค.64
 
ประชุมกำหนดแนวทางและติดตาม ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด OIT
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 120 ครั้ง 13ก.ค.64
 
การอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี 2564 ระยะที่ 1
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 120 ครั้ง 12ก.ค.64
 
ร่วมบันทึกเทปฯ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 123 ครั้ง 12ก.ค.64
 
ประชุมการบริหารจัดการเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 120 ครั้ง 9ก.ค.64
 
เข้าแถวเคารพธงชาติ
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 121 ครั้ง 5ก.ค.64
 
ประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดOIT
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 122 ครั้ง 2ก.ค.64
 
ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 120 ครั้ง 2ก.ค.64
 
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 120 ครั้ง 30ก.ค.64
 
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯนักวิชาการคอมพิวเตอร์
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 120 ครั้ง 13ก.ค.64
 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 120 ครั้ง 29มิ.ย.64
 
ประชุมการจัดทำ(ร่าง)แผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 119 ครั้ง 25มิ.ย.64
 
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓(เพิ่มเติม)
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 122 ครั้ง 10มิ.ย.64
 
กิจกรรมณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 121 ครั้ง 10มิ.ย.64
 
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 119 ครั้ง 5เม.ย.64
 
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 119 ครั้ง 5เม.ย.64
 
ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.สฎ.3(เพิ่มเติม)
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 119 ครั้ง 8มี.ค.64
 
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 120 ครั้ง 8ม.ค.64
 
ภารกิจ หน้าที่