ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
โดย กฎหมาย เข้าชม 442 ครั้ง 11ก.ค.62
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 3
โดย กฎหมาย เข้าชม 442 ครั้ง 11ก.ค.62
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 3
โดย กฎหมาย เข้าชม 442 ครั้ง 11ก.ค.62
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
โดย กฎหมาย เข้าชม 442 ครั้ง 11ก.ค.62
 
การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2562
โดย กฎหมาย เข้าชม 442 ครั้ง 10ก.ค.62
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตสพป.สุราษฎร์ธานี 3 ประจำปี 2562
โดย กฎหมาย เข้าชม 442 ครั้ง 10ก.ค.62
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
โดย กฎหมาย เข้าชม 442 ครั้ง 10ก.ค.62
 
ภารกิจ หน้าที่