รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2564
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 10 ครั้ง 8เม.ย.64
 
เข้าร่วมประชุมรับฟังมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ของธนาคารออมสิน
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 70 ครั้ง 19มี.ค.64
 
จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 132 ครั้ง 3ก.พ.64
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 125 ครั้ง 9พ.ย.63
 
กิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 133 ครั้ง 25มิ.ย.62
 
ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัด
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 130 ครั้ง 25มิ.ย.62
 
ร่วมพิธีวันพระราชสมภพสมเด็จพระราชินี รัชกาลที่ 10
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 159 ครั้ง 25มิ.ย.62
 
ประชุม ITA สพป.สฎ.เขต 3
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 125 ครั้ง 25มิ.ย.62
 
เป็นวิทยากรประชุมข้าราชการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2562
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 127 ครั้ง 25มิ.ย.62
 
ประชุมพุธเช้า สพฐ.
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 120 ครั้ง 25มิ.ย.62
 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2564
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 9 ครั้ง 8เม.ย.64
 
ประกาศ เผยแพร่ งบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 27 ครั้ง 16มี.ค.64
 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2564
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 188 ครั้ง 5ก.พ.64
 
แนวปฏิบัติในการฝาก-ถอนเงินประกันสัญญา
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 262 ครั้ง 26ม.ค.64
 
ประกาศ เผยแพร่ งบทดลอง เดือน ธันวาคม
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 121 ครั้ง 7ม.ค.64
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 130 ครั้ง 29ธ.ค.63
 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 131 ครั้ง 3ธ.ค.63
 
ประกาศ เผยแพร่ งบทดลอง เดือน ตุลาคม
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 126 ครั้ง 4พ.ย.63
 
ประกาศ เผยแพร่ งบทดลอง เดือน สิงหาคม
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 127 ครั้ง 8ก.ย.63
 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฏาคม
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 129 ครั้ง 6ส.ค.63
 
ภารกิจ หน้าที่