สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 79 ครั้ง 9พ.ย.63
 
กิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 82 ครั้ง 25มิ.ย.62
 
ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัด
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 82 ครั้ง 25มิ.ย.62
 
ร่วมพิธีวันพระราชสมภพสมเด็จพระราชินี รัชกาลที่ 10
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 87 ครั้ง 25มิ.ย.62
 
ประชุม ITA สพป.สฎ.เขต 3
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 80 ครั้ง 25มิ.ย.62
 
เป็นวิทยากรประชุมข้าราชการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2562
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 83 ครั้ง 25มิ.ย.62
 
ประชุมพุธเช้า สพฐ.
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 80 ครั้ง 25มิ.ย.62
 
ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ได้รับรางวัลผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย อันดับ 1 ประเภทผลงานดีเด่น
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 79 ครั้ง 21มิ.ย.62
 
แนวปฏิบัติในการฝาก-ถอนเงินประกันสัญญา
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 2 ครั้ง 26ม.ค.64
 
ประกาศ เผยแพร่ งบทดลอง เดือน ธันวาคม
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 85 ครั้ง 7ม.ค.64
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 82 ครั้ง 29ธ.ค.63
 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 82 ครั้ง 3ธ.ค.63
 
ประกาศ เผยแพร่ งบทดลอง เดือน ตุลาคม
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 80 ครั้ง 4พ.ย.63
 
ประกาศ เผยแพร่ งบทดลอง เดือน สิงหาคม
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 77 ครั้ง 8ก.ย.63
 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฏาคม
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 78 ครั้ง 6ส.ค.63
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 79 ครั้ง 14ก.ค.63
 
ประกาศ เผยแพร่ งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 78 ครั้ง 8ก.ค.63
 
ประกาศ เผยแพร่ งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 81 ครั้ง 5มิ.ย.63
 
ภารกิจ หน้าที่