กิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ
โดย  เข้าชม 77 ครั้ง 25มิ.ย.62
 
ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัด
โดย  เข้าชม 78 ครั้ง 25มิ.ย.62
 
ร่วมพิธีวันพระราชสมภพสมเด็จพระราชินี รัชกาลที่ 10
โดย  เข้าชม 77 ครั้ง 25มิ.ย.62
 
ประชุม ITA สพป.สฎ.เขต 3
โดย  เข้าชม 81 ครั้ง 25มิ.ย.62
 
เป็นวิทยากรประชุมข้าราชการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2562
โดย  เข้าชม 77 ครั้ง 25มิ.ย.62
 
ประชุมพุธเช้า สพฐ.
โดย  เข้าชม 74 ครั้ง 25มิ.ย.62
 
ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ได้รับรางวัลผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย อันดับ 1 ประเภทผลงานดีเด่น
โดย  เข้าชม 77 ครั้ง 21มิ.ย.62
 
ภารกิจ หน้าที่