สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2564
โดย Admin เข้าชม 74 ครั้ง 11ก.พ.64
 
สพป.สฎ.3 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 6/2564
โดย Admin เข้าชม 68 ครั้ง 11ก.พ.64
 
สพป.สฎ.3 ประชุมการตรวจราชการติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดย Admin เข้าชม 61 ครั้ง 11ก.พ.64
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ "10,000 คุรุชน คนคุณธรรม" ประจำปี พ.ศ.2563
โดย Admin เข้าชม 66 ครั้ง 11ก.พ.64
 
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2564
โดย Admin เข้าชม 63 ครั้ง 11ก.พ.64
 
ประกาศรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)
โดย Admin เข้าชม 409 ครั้ง 5ม.ค.64
 
ประกาศรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)
โดย Admin เข้าชม 127 ครั้ง 5ม.ค.64
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
โดย Admin เข้าชม 120 ครั้ง 16ก.ค.63
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
โดย Admin เข้าชม 125 ครั้ง 16ก.ค.63
 
ภารกิจ หน้าที่