สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 มอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
โดย Admin เข้าชม 119 ครั้ง 10มิ.ย.64
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2564
โดย Admin เข้าชม 119 ครั้ง 11ก.พ.64
 
สพป.สฎ.3 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 6/2564
โดย Admin เข้าชม 119 ครั้ง 11ก.พ.64
 
สพป.สฎ.3 ประชุมการตรวจราชการติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดย Admin เข้าชม 119 ครั้ง 11ก.พ.64
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ "10,000 คุรุชน คนคุณธรรม" ประจำปี พ.ศ.2563
โดย Admin เข้าชม 120 ครั้ง 11ก.พ.64
 
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2564
โดย Admin เข้าชม 119 ครั้ง 11ก.พ.64
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นผู้ปฎิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
โดย Admin เข้าชม 119 ครั้ง 18ก.ค.64
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภาค ค ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
โดย Admin เข้าชม 120 ครั้ง 17ก.ค.64
 
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564
โดย Admin เข้าชม 120 ครั้ง 5ก.ค.64
 
ทดสอบ
โดย Admin เข้าชม 119 ครั้ง 11มิ.ย.64
 
ทดสอบ
โดย Admin เข้าชม 119 ครั้ง 11มิ.ย.64
 
ทดสอบ
โดย Admin เข้าชม 119 ครั้ง 11มิ.ย.64
 
ประกาศรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)
โดย Admin เข้าชม 119 ครั้ง 5ม.ค.64
 
ประกาศรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)
โดย Admin เข้าชม 119 ครั้ง 5ม.ค.64
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
โดย Admin เข้าชม 119 ครั้ง 16ก.ค.63
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
โดย Admin เข้าชม 119 ครั้ง 16ก.ค.63
 
ภารกิจ หน้าที่