gge
โดย Admin เข้าชม 442 ครั้ง 19ต.ค.64
 
gggss
โดย Admin เข้าชม 442 ครั้ง 19ต.ค.64
 
aauu
โดย Admin เข้าชม 442 ครั้ง 19ต.ค.64
 
nana1
โดย Admin เข้าชม 442 ครั้ง 19ต.ค.64
 

โดย Admin เข้าชม 442 ครั้ง 19ต.ค.64
 
112233
โดย Admin เข้าชม 442 ครั้ง 19ต.ค.64
 
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 มอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
โดย Admin เข้าชม 444 ครั้ง 10มิ.ย.64
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2564
โดย Admin เข้าชม 442 ครั้ง 11ก.พ.64
 
สพป.สฎ.3 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 6/2564
โดย Admin เข้าชม 442 ครั้ง 11ก.พ.64
 
สพป.สฎ.3 ประชุมการตรวจราชการติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดย Admin เข้าชม 442 ครั้ง 11ก.พ.64
 
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)
โดย Admin เข้าชม 446 ครั้ง 15ต.ค.64
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นผู้ปฎิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
โดย Admin เข้าชม 444 ครั้ง 18ก.ค.64
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภาค ค ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
โดย Admin เข้าชม 442 ครั้ง 17ก.ค.64
 
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564
โดย Admin เข้าชม 442 ครั้ง 5ก.ค.64
 
ทดสอบ
โดย Admin เข้าชม 442 ครั้ง 11มิ.ย.64
 
ทดสอบ
โดย Admin เข้าชม 442 ครั้ง 11มิ.ย.64
 
ทดสอบ
โดย Admin เข้าชม 442 ครั้ง 11มิ.ย.64
 
ประกาศรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)
โดย Admin เข้าชม 442 ครั้ง 5ม.ค.64
 
ประกาศรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)
โดย Admin เข้าชม 442 ครั้ง 5ม.ค.64
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
โดย Admin เข้าชม 442 ครั้ง 16ก.ค.63
 
ภารกิจ หน้าที่