สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2564  


     วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นางสุริยา  เครือรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายณรงค์  รักบรรจง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมบุญรักษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

 
 
Admin
11  กุมภาพันธ์  2564