สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ "10,000 คุรุชน คนคุณธรรม" ประจำปี พ.ศ.2563  


     วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวจิตรลดา  ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่อง  เชิดชูเกียรติ “10,000 คุรุชน คนคุณธรรม” ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรมและมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ให้ประสบความสำเร็จอย่างมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมศรีสุราษฎร์ 3 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

 
 
Admin
11  กุมภาพันธ์  2564