สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2564  


     วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น.นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นางสาวจิตรลดา  ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทน กศน.และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ณ ห้องประชุมศรีสุราษฎร์ 3 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

 
 
Admin
11  กุมภาพันธ์  2564