สพป.สฎ.3 ร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามผลการดำเนินการตามนนโยบายศธ.ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวัลลพ สงวนนาม)  


 

 

 

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นายสพล ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 พร้อมด้วย นางสุริยา  เครือรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรในสังกัดร่วมประชุมรับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวัลลพ สงวนนาม)ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา)  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 5 ชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี และลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายฯ (โรงเรียนคุณภาพของชุมชน) ณ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
16  กุมภาพันธ์  2564