สพป.สฎ.3 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563  


 

 

 

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นางสาวจิตรลดา  ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางวรรณดี  ชาญณรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายจเร  หนูปลื้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมศรีสุราษฎร์ 3 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
 
 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
17  กุมภาพันธ์  2564