สพป.สฎ.3 ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาการย้าย ตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2563 ตามประกาศเพิ่มเติม  


 

 

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30 น. นายสพล ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาการย้าย ตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2563 ตามประกาศเพิ่มเติม โดยมี   นางสุริยา  เครือรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานายทะนง  ถวาย ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี และนางกาญจนา  เดชอรุณ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีสุราษฎร์ 3 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
19  กุมภาพันธ์  2564