ผอ.สพป.สฎ.3 ให้การต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์  


 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564  นายสพล ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวจิตรลดา  ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ทหาร ตำรวจ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ให้การต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมกรรมการฯจากส่วนกลาง พร้อมด้วยนายประเวช ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนประชานุเคราะห์ 12 อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นผู้แทนมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 78 ชุด ให้แก่นักเรียน

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
22  กุมภาพันธ์  2564