สพป.สฎ.3 ให้การต้อนรับ นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจติดตาม การดำเนินงานการบูรณาการด้านการศึกษา โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ณ โรงเรียนบ้านทรายทอง  


 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 นายสพล ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวจิตรลดา ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางสุริยา  เครือรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจติดตาม การดำเนินงานการบูรณาการด้านการศึกษา โรงเรียนคุณภาพของชุมชน  ณ โรงเรียนเครือขายของโรงเรียนบ้านหนองเรียน อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
22  กุมภาพันธ์  2564