สพป.สฎ.3 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบรูณาการความร่วมมือ ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาคใต้  


 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 นำโดย นายสพล ชูทอง ผอ.สพป.สฎ.3 พร้อมด้วย นางวรรณดี สวัสดิโกมล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบรูณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
23  กุมภาพันธ์  2564