เข้าร่วมประชุมรับฟังมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ของธนาคารออมสิน  


ข้าราชการ/ลูกจ้าง/ข้าราชการบำนาญ เข้าร่วมประชุมรับฟังมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ของธนาคารออมสิน วันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีสุราษฎร์ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

 
 
การเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานการเงิน
19  มีนาคม  2564