ผอ.สพป.สฎ.3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือเด็กฯ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านควนสามัคคี  


 

 

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  มอบเงินกองทุนช่วยเหลือเด็กสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3 ให้แก่นักเรียนโรงเรียน  บ้านควนสามัคคี จำนวน 3,000 บาท พร้อมกับร่วมประชุมครู ผู้ปกครอง ณ โรงเรียนบ้านควนสามัคคี อำเภอเคียนซา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
28  มีนาคม  2564