สพป.สฎ.3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 13/2564  


 

 

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 นายสำเริง สุวรรณพงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางสาวจิตรลดา  ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางสุริยา เครือรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 13/2564 ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อรับทราบนโยบายและข้อราชการจาก สพฐ. ณ ห้องประชุมศรีสุราษฎร์ 3 สพป.สุราษฎร์ เขต 3

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
31  มีนาคม  2564