สพป.สฎ.3 คัดเลือกรางวัล OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563  


 

 

 

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัล OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 โดยมี นายสำเริง สุวรรณพงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางสาวจิตรลดา  ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางสุริยา เครือรัตน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษาที่ส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 9 ประเภทรางวัล/สาขา จำนวนทั้งสิ้น 34 รางวัล ณ ห้องประชุมศรีสุราษฎร์ 3 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เขต 3

 

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
31  มีนาคม  2564