สพป.สฎ.3 ร่วมลงนามถวายพระพร และวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  


 

 

 

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 มอบหมายให้ นางสุริยา  เครือรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำบุคลากร   ในสังกัดร่วมลงนามถวายพระพรและวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
2  เมษายน  2564