สพป.สฎ.3 พิจาณาจัดสรรงบประมาณ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564  


 

 

 

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายสำเริง สุวรรณพงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางสาวจิตรลดา  ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนางานตามนโยบายและจุดเน้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมศรีสุราษฎร์ 3 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 

 

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
2  เมษายน  2564