สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 พิจารณาคัดเลือก รางวัล OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563  


 

 

 

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564  เวลา 13.30 น. นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัล OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 โดยมี นายสำเริง สุวรรณพงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางสาวจิตรลดา  ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางสุริยา เครือรัตน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด    เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีสุราษฎร์ 3 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เขต 3

 

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
5  เมษายน  2564