การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)  


 

 

 

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน  4  อัตรา เพื่อให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้ายและเอกสารหลักฐานประกอบ

การพิจารณาย้ายได้ภายในวันที่  28 เมษายน 2564 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

รายละเอียดตามประกาศที่แนบ

 
    เอกสารไฟล์แนบที่ 1
    เอกสารไฟล์แนบที่ 2
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
5  เมษายน  2564