สพป.สฎ.3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 14/2564  


 

 

 

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 นายสำเริง สุวรรณพงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางสุริยา เครือรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 14/2564 ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อรับทราบนโยบายและข้อราชการจาก สพฐ. ณ ห้องประชุมศรีสุราษฎร์ 3

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
7  เมษายน  2564