สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมประชุมจัดทำแผนที่ทรัพยากรหน่วยงานและสวัสดิการที่มีในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษารายกรณี ปีที่ 2  


 

 

 

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564  นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวจิตรลดา  ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนที่ทรัพยากรหน่วยงานและสวัสดิการที่มีในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษารายกรณี ปีที่ 2 ระดับพื้นที่ ภายใต้โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
7  เมษายน  2564