สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ประเมินโครงงานและกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรมเพื่อรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563  


 

 

 

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินโครงงานและกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม เพื่อรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นางสาวจิตรลดา ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการประเมินโครงงานและกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรมเพื่อรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 39 โรงเรียน ณ ห้องประชุมศรีสุราษฎร์ 3 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
7  มิถุนายน  2564