สพป.สฎ.3 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19  


 

 

 

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นางสุริยา เครือรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ณ ห้องประชุมศรีวิชัย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
7  มิถุนายน  2564