สพป.สฎ.3 มอบเงินช่วยเหลือแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ  


 

 

 

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 11.30 น. นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวจิตรลดา  ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางสุริยา เครือรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 10,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ โดยมี นายแพทย์ปรีชา สุมาลัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ และนายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอเวียงสระ เป็นผู้แทนรับมอบเพื่อช่วยเหลือแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ได้สนับสนุนและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อสู้กับวิกฤตโรคระบาดในครั้งนี้  โดยการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  แและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ฯ เพื่อเป็นการให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
7  มิถุนายน  2564