ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ฉีดวัคซีนป้องเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  


 

 

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสพล ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) sinovac (เข็มที่1) ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และขอเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และลดความรุนแรงของโรค

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
8  มิถุนายน  2564