สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 มอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  


      วันอังคารที่ 8 มิถุนายน นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต มอบหมายให้ นางสาวจิตรลดา  ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางสุริยา เครือรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 10,000 บาท ให้กับอำเภอพระแสง อำเภอชัยบุรี อำเภอบ้านนาเดิม และอำเภอเคียนซา เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อสู้กับวิกฤตโรคระบาดในครั้งนี้  โดยการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) เพื่อเป็นการให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

 
 
Admin
10  มิถุนายน  2564