ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓(เพิ่มเติม)  


 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ มีตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน  1  อัตรา 

ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้ายและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาย้ายได้ ภายในวันที่  22 มิถุนายน 2564    

รายละเอียดตามประกาศที่แนบ

 
    เอกสารไฟล์แนบที่ 1
    เอกสารไฟล์แนบที่ 2
    เอกสารไฟล์แนบที่ 3
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
10  มิถุนายน  2564