สพป.สฎ.3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 21/2564 ผอ.สพท. ครั้งที่ 2/2564  


 

 

 

วันพุธที่ 9 เมษายน 2564 นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 นางสาวจิตรลดา  ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางสุริยา เครือรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 21/2564 และร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบVDO Conference เพื่อรับทราบนโยบายและข้อราชการจาก สพฐ. ณ ห้องประชุมศรีสุราษฎร์ 3

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
10  มิถุนายน  2564