สพป.สฎ.3 มอบเงินช่วยเหลือแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลบ้านนาสาร  


 

 

 

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 10,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลบ้านนาสาร โดยมี นายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอบ้านนาสารเป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อช่วยเหลือแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลบ้านนาสาร อำเภอ   บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
10  มิถุนายน  2564