สพป.สฎ.3 นิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  


 

 

 

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 มอบหมายให้ นางสุริยา  เครือรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และ ก.ต.ป.น. ร่วมนิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านสวนศรี อำเภอบ้านนาเดิม

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
10  มิถุนายน  2564