ประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดOIT  


 

 

 

วันศุกร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสพล  ชูทอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัด OIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นายสำเริง สุวรรณพงศ์ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 นางสาวจิตรลดา  ทองคำ รอง ผอ.สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3  นางสุริยา เครือรัตน์ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 และคณะทำงานเข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมศรีสุราษฎร์ 3 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

 

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
2  กรกฎาคม.  2564