ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564  


วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 นายสพล ชูทอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมศรีสุราษฎร์ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

 
 
การเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานการเงิน
7  กรกฎาคม.  2564