ประชุมการบริหารจัดการเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ  


 

 

 

        วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสพล  ชูทอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำปีการศึกษา 2564  พร้อมด้วย นางสาวจิตรลดา  ทองคำ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  ผอ.กลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง   เพื่อแจ้งปฏิทินการดำเนินงาน การจัดทำข้อมูลตลอดจนตอบปัญหาข้อซักถามจากโรงเรียนในสังกัด  ณ ห้องประชุมศรีสุราษฎร์ 3  ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
9  กรกฎาคม.  2564