การอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี 2564 ระยะที่ 1  


 

 

 

วันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสพล  ชูทอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวจิตรลดา  ทองคำ  รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  นางสาวสารีย์ นุ่มนวล ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯการอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี 2564  ระยะที่ 1 การอบรมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ (Webinar) ละศึกษานิเทศก์ ในสังกัดทุกคน  เข้าร่วมระหว่างวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564  ณ ห้องประชุมศรีสุราษฎร์ 3   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
12  กรกฎาคม.  2564