ประชุมกำหนดแนวทางและติดตาม ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด OIT  


 

 

 

วันอังคาร ที่  13 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.30 น. นายสำเริง สุวรรณพงศ์  รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัด OIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางและติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่เป็นประธานคณะทำงาน โดยมี นางสาวจิตรลดา ทองคำ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมศรีสุราษฎร์ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

 

 

 

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
13  กรกฎาคม.  2564