ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์  


 

 

 

วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2564  เวลา 08.30 น. นายสพล ชูทอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 นางสาวจิตรลดา  ทองคำ  นางสุริยา เครือรัตน์   และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ผ่านทางระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม พร้อมมอบนโยบายและบรรยายพิเศษการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  ณ ห้องประชุมศรีสุราษฎร์ 3 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
30  กรกฎาคม.  2564