ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (เพิ่มเติม) สำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  


 
    เอกสารไฟล์แนบที่ 1
 
การเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานการเงิน
10  กันยายน  2564