ประชุมหลักสูตรต้านทุจริต  


 

 

 

วันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564  เวลา 09.30 น. นายสพล  ชูทอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3   เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ณ ห้องประชุมศรีสุราษฎร์ 3   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  3

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
14  กันยายน  2564