ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายจุดเช็คอิน สำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  


 
    เอกสารไฟล์แนบที่ 1
 
การเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานการเงิน
14  กันยายน  2564