มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน  


 

 

 

 

วันพฤหัสบดี  ที่ 16 กันยายน 2564  เวลา 10.30 น. นายสพล ชูทอง ผอ. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองพังกลาง จำนวน 2 ราย ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19)  พร้อมกันนี้ได้มอบเงินสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง ณ สถานที่กักตัวชั่วคราว  โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง  อำเภอชัยบุรี

 

 

 

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
16  กันยายน  2564