พิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่และพิจารณางบประมาณเงินเหลือจ่าย  


 

 

 

วันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564  เวลา 09.00 น. นายสพล  ชูทอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4/2564 และการประชุมพิจารณางบประมาณเงินเหลือจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3/2564 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 นางสาวจิตรลดา ทองคำ  นางสุริยา เครือรัตน์  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง    ณ ห้องประชุมศรีสุราษฎร์ 3   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  3

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
17  กันยายน  2564