งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 68  


        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ได้กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 68 

ปีการศึกษา2561 ในระหว่างวันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2561 โดยจัดการแข่งขันทุกกลุ่มสาระ

KUBET
  • ณ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
  • โรงเรียนวัดทุ่งหลวง
  • โรงเรียนวัดบ้างส้อง 
  • โรงเรียนวัดบ้างส้อง
  • โรงเรียนนาสาร
  •  ศูนย์กีฬาเมืองเงาะเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองนาสาร

Linkwebsite : https://south68.sillapa.net/sp-sni3/

 
 
สจ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
3  กันยายน  2561