การพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  


โหลดไฟล์ Video และ PowerPoint การพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

 

คาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุด
 
    เอกสารไฟล์แนบที่ 1
    เอกสารไฟล์แนบที่ 2
    เอกสารไฟล์แนบที่ 3
    เอกสารไฟล์แนบที่ 4
    เอกสารไฟล์แนบที่ 5
    เอกสารไฟล์แนบที่ 6
    เอกสารไฟล์แนบที่ 7
 
นิเทศ
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
27  กันยายน  2561