กิจกรรมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิปลหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  


ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓  กำหนดจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษาโดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217,โรงเรียนวัดทุ่งหลวง,โรงเรียนวัดบ้านส้อง,โรงเรียนบ้านส้อง,โรงเรียนนาสารและศูนย์กีฬาเมืองเงาะเทศบาลเมืองนาสาร เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับภาคใต้ต่อไป บาคาร่า

 
 
สจ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
17  ตุลาคม  2561