ทักษะการเขียนหนังสือราชการ และการปฏิบัติงานสารบรรณอย่างมืออาชีพ  


 
    เอกสารไฟล์แนบที่ 1
 
อำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ
16  เมษายน  2562
 
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
@@gZYSa  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
JyI=  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
@@9orqz
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
6JWe2Z37  7 พฤษภาคม 2563 17:05
JyI=
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG" AND 2*3*8=6*8 AND "zB1M"="zB1M  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG" AND 2*3*8=6*9 AND "zB1M"="zB1M  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG" AND 3*3<(2*4) AND "zB1M"="zB1M  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
-1 OR 2+160-160-1=0+0+0+1 --   7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
-1 OR 2+190-190-1=0+0+0+1  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
if(now()=sysdate(),sleep(6),0)  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
if(now()=sysdate(),sleep(3),0)  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
if(now()=sysdate(),sleep(9),0)  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
if(now()=sysdate(),sleep(0),0)  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))XOR"Z  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
FMv3K74Y
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
-1 OR 2+560-560-1=0+0+0+1 --
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
-1 OR 2+273-273-1=0+0+0+1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
-1" OR 2+555-555-1=0+0+0+1 --
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
 
ชื่อ - สกุล : 
ความคิดเห็น : 
เบอร์โทรศัพท์ :