การเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต3  


การเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต3

โดยนายธนาวุฒิ   รักษ์หนู ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

 
    เอกสารไฟล์แนบที่ 1
 
17  เมษายน  2562
 
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
@@DShUt  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
d3YKjypO  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
JyI=  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
-1 OR 2+634-634-1=0+0+0+1 --   7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
-1 OR 2+655-655-1=0+0+0+1  7 พฤษภาคม 2563 17:05
@@ETrDM
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
1  7 พฤษภาคม 2563 17:05
JyI=
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
-1" OR 2+757-757-1=0+0+0+1 --   7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
if(now()=sysdate(),sleep(4),0)  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
if(now()=sysdate(),sleep(9),0)  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(4),0))XOR"Z  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
KCaHY8rZ
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
-1 OR 2+808-808-1=0+0+0+1 --
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
-1 OR 2+689-689-1=0+0+0+1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
-1" OR 2+74-74-1=0+0+0+1 --
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
if(now()=sysdate(),sleep(18),0)
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))XOR"Z
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
-1;select pg_sleep(12); --
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
-1;select pg_sleep(6); --
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
-1);select pg_sleep(18); --
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
-1);select pg_sleep(0); --
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
-1);select pg_sleep(6); --
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
-1));select pg_sleep(12); --
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
 
ชื่อ - สกุล : 
ความคิดเห็น : 
เบอร์โทรศัพท์ :